dr inż. Piotr Jamróz
Startowa | E-mail  
European Symposium on Atomic Spectrometry 2010


polimery biodegrodowalne

Interesujące linki


Czasopisma:

Electronics journal from IOP
Diamond and Related Materials
Journal of Vacuum Science and Technology A
Plasma Source Science and Technology
European Physical Journal - Applied Physics
Applied Physical Letters
Journal of Applied Physics
Plasma Source Science and Technology
Plasma Processes and Polymers
Plasma Physics Reports

Próźnia, plazma, metody spektroskopowe

American Vacuum Society
About plasma
NRL-Mini biblia fizyki plazmy
Plasmas and Plasma Processing
Databases for atomic and plasma physic
Still some more data on cross-sections
Thomas registor of manufacturers
Atomic spectral line database I
NIST Atomic spectral line database II

Inne linki:

Wydział Chemiczny PWr
Chemia Analityczna
Prawo
Windykacja, prawo, porady prawne online
Certyfikaty energetyczne


Możesz też poszukać interesujących stron w Google ...

Google