Piotr Jamróz - CV
Startowa | E-mail  

 

   

 

   
Imię i nazwisko: Piotr Jamróz
e-mail piotr.jamroz@pwr.wroc.pl
 

Wybrane publikacje i konferencje naukowe

Edukacja
2003
Instytut Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich (Zakład Chemii Analitycznej), Politechnika Wrocławska - doktor nauk chemicznych. Specjalizacje: spektroskopia atomowa i molekularna, fizykochemia plazmy, inżynieria powierzchni (materiałowa), chemia analityczna. Rozprawa doktorska - "Spektralna diagnostyka wyładowań jarzeniowych w mieszaninach reaktywnych zawierających azot i pierwiastki IV - grupy"
1998
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny - studia magistersko - inżynieryjne dzienne. Kierunek: chemia, specjalizacja: chemia analityczna. Praca magisterska - "Zastosowanie aktynometrii do diagnostyki zmiennoprądowego wyładowania jarzeniowego w gazach reaktywnych"
1993
Technikum Chemiczne im. E. Suchardy we Wrocławiu - Technik chemik o specjalności analiza chemiczna. Praca dyplomowa - Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej - Synteza i charakterystyka środków powierzchniowo czynnych (surfaktanty - analogi sulfonowanych nonylofenoli).
Szkolenia, studia i kursy podyplomowe
2009/2010

Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu, Audyt energetyczny i certyfikacja. Data ukończenia czerwiec 2010r.
Wykaz przedmiotów: Aspekty formalno-prawne oceny energetycznej, Fizyka budowli, Systemy ogrzewania, Budownictwo pasywne, Konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii, Instalacje oświetleniowe budynków, Systemy klimatyzacji i wentylacji, Projekty budynków, Termomodernizacja budynków, Charakterystyka energetyczna budynków i urządzeń, Oszczędność energii w budynkach, Audyt energetyczny, Charakterystyka energetyczna

2003/2004

Wyższa Szkoła Zarządzania "EDUKCJA" we Wrocławiu, Public Relations. Data ukończenia styczeń 2004 r.
Wykaz przedmiotów: Wiedza o gospodarce, Podstawy marketingu, Public Relations (PR), Uwarunkowania prawne PR, Rozliczenia działalności promocyjnej, Elementy psychologii i socjologii społecznej, Zasady współpracy z mediami, Zajęcia komputerowe.

Główny wykonawca projektu naukowo - badawczego (grant) realizowanego m.in. ze źródeł Komitetu Badań Naukowych
Ukończone studia z wyróżnieniem
Nagrody Dziekana Wydziału Chemicznego za wyniki w nauce
Stypendia naukowe Politechniki Wrocławskiej
Finalista XXXIX Olimpiady Chemicznej. Udział w Olimpiadach Wiedzy Technicznej;
Znajomość i użytkowanie programów komputerowych
Windows 9x/Me/2000/NT/XP, DOS, Unix, Linux, MS Office (Word, Excel, PowerPoint), MS Project, StarOffice, Gimp, PaintShopPro, Statistica, Statgraf, Grams/32, Lex, Microcal Origin, SigmaPlot, tworzenie stron internetowych www (html, php, css), MySQL bazy naukowo-techniczne, oprogramowanie naukowe, SPC
Zainteresowania
Archeologia starożytnych cywilizacji; Ochrona środowiska; kitesurfing; turystyka górska i rowerowa.

Curriculum vitae - English version

 

W przypadku wyrażenia chęci nawiązania współpracy proszę o kontak za pomocą poczty (e-mail)