Postery - dr Piotr Jamróz
Startowa | E-mail  
Wybrane opracowania - postery,
które powstały podczas studiów magisterskich na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Globalne ocieplenie jako miara działalności człowieka

Procesy membranowe w ochronie środowiska

Gleby zanieczyszczone polichlorowanymi byfenylami (PCB) - metody remediacji

 

TECHNOLOGIE PLAZMOWE, PLAZMA, DIAGNOSTYKA PLAZMY, CHEMIA ANALITYCZNA

Chemical Vapour Deposition / Plasma Assisted CVD

Diagnostyka plazmy

Technologie plazmowe

Chemiczne generowanie par w analitycznej spektrometrii atomowej

Dalsze postery >>