Postery - Opracowania
Startowa | E-mail  

 

 WYBRANE POSTERY
które powstały podczas studiów magisterskich na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej

Reakcje oscylacyjne w chemii i biologii

Globalne ocieplenie jako miara działalności człowieka

Procesy membranowe w ochronie środowiska

Gleby zanieczyszczone polichlorowanymi byfenylami (PCB) - metody remediacji